hegeszto_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: MINŐSÍTETT HEGESZTŐ

Szakmai programkövetelmény azonosítója:

SzPk-00015-16-05 3 07 2
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/B004
Összes óraszám: 200 óra
Elméleti órák száma: 48 óra
Gyakorlati órák száma: 152 óra
Képzés célja: A képzést befejező a gyártástechnológián belül a hegesztés önálló elvégzését, hibafelismerését, javítását, a gyártmány minőségi ellenőrzését végzi.

A képzés tartalmával kapcsolatban érdeklődni lehet:  

Karácsonyi Ildikó

    Telefonszám: +36-30/799-3559

    E-mail cím: karacsonyi.ildiko@windsor.hu

 

 
A szakmai végzettséggel betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)

7325

Hegesztő Hegesztő

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Hegesztő vagy Bevont elektródás kézi ívhegesztő; Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő; Gázhegesztő; Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő; Dízelmotoros vasúti jármű szerelője; Épület- és szerkezetlakatos; Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő; Járműkarosszéria készítő, szerelő; Karosszérialakatos; Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő; Mezőgazdasági gépjavító; Vasúti villamos jármű szerelője; Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítés
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges, éspedig: foglalkozás egészségügyi vizsgálat

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Szakmai követelménymoduljainak megnevezése

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-01 Hegesztés anyagai szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-02 Hegesztés során felmerülő tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-03 Hegesztési technológiák megválasztása a gyártás körülményeinek megfelelően szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-04 Hegesztés technológia elméleti követelményei szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-05 Hegesztés technológiai kivitelezési módja szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-06 Hegesztés minőségvizsgálata, hibák javítása szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-07 Hegesztett szerkezetek gyártási folyamata szóbeli
SzPk-00015-16-05 3 07 2 /1 /M-08 Hegesztőminősítésre felkészítő gyakorlat gyakorlati

 

Szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Sikeresen teljesített vizsga esetén TÜV minősítő bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben