Szociális gondozó és ápoló

Várható kezdés: igény szerint
ÉRDEKLŐDÉS

A képzés részletes leírása

szociap_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ
Szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A008
Összes óraszám: 1300 óra
Elméleti órák száma: 780 óra
Gyakorlati órák száma: 520 óra
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

 

 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékosok gondozója
Nappali és intézményi gondozó
5223 Házi gondozó Házi szociális gondozó

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség.
  • Egészségügyi alkalmasság.
  • Pályaalkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
10570-16 A szükségletek felmérése gyakorlati
10571-16 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati
10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció gyakorlati
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben