Eladó

Várható kezdés: igény szerint
ÉRDEKLŐDÉS

A képzés részletes leírása

elado1_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ELADÓ
Szakképesítés OKJ száma: 34 341 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A018
Összes óraszám: 800 óra
Elméleti órák száma: 240 óra
Gyakorlati órák száma: 560 óra
Képzés célja: Szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása (szakmai ismeretek, készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák).

Képzés díja: 230.000 Ft

OKJ-s vizsga díja: 25.000 Ft

Összesen: 255.000 Ft
(Részletfizetés lehetséges)

 

Képzés tervezett időtartama: kb. 12 hónap

Képzés ütemezése: Heti 2 alkalom (péntek – szombat)

Képzés helyszíne: Windsor Hungária Oktatási Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 27. 1/1.)

 

A képzés tartalmával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Dobai Nóra

Telefonszám: +36-30/887-4145

E-mail cím: dobai.nora@windsor.hu

  

 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
5113 Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru eladó
Áruházi eladó
Műszakicikk eladó
Kultúrcikk eladó
Ruha-, textil eladó
Porcelán- és edényáru eladó
5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros Árupénztáros

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet3. számú mellékletében Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11691-16 Eladástan gyakorlati
11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati
10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása szóbeli vagy gyakorlati
10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása szóbeli vagy gyakorlati
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása szóbeli vagy gyakorlati

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben