Óvodai dajka

Várható kezdés: igény szerint
ÉRDEKLŐDÉS

A képzés részletes leírása

dajka2_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÓVODAI DAJKA
Szakképesítés OKJ száma: 32 140 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A020
Összes óraszám: 320 óra
Elméleti órák száma: 192 óra
Gyakorlati órák száma: 128 óra
Képzés célja: Szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása (szakmai ismeretek, készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák).

A képzés tartalmával kapcsolatban érdeklődni lehet

 Dobai Nóra

    Telefonszám: +36-30/887-4145

    E-mail cím: dobai.nora@windsor.hu

 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
3410

Oktatási asszisztens

Óvodai dajka

Óvodai dajka

 

Képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11470-16 Óvodai nevelési feladatok írásbeli
11688-16 Gondozás és egészségnevelés írásbeli
11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli
11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben