Szakképesítés megnevezése: BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS-rápéülés
Szakképesítés OKJ száma: 35 341 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A027
Összes óraszám: 200 óra
Elméleti órák száma: 120 óra
Gyakorlati órák száma: 80 óra
Képzés célja: A résztvevő olyan komplex ismereteket kapjon, hogy képes legyen kisvállalkozást létrehozni, működtetni, megszüntetni, marketingtevékenységet végezni.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
5111 Kereskedő Ajándékkereskedő
Dohányáru-édesség kiskereskedő
Dohány-bazárkereskedő
Drogériai kereskedő
Édesség kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő
Építőanyag kereskedő
Fodrászcikk kereskedő
Használtcikk-kereskedő
Háztartásifelszerelés-kereskedő
Hírlapárus, trafikos
Kultúrcikk-kereskedő
Rádiótelefon kereskedő
Vegyes iparcikk kereskedő
Vegyeskereskedő
Áruházi osztályvezető
Áruházi részlegvezető
Szupermarket részlegvezető
1333 Kereskedelmi tevékenységet
folytató egység vezetője
Boltvezető

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
  • Egészségügyi alkalmassági

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása,
elemzése
gyakorlati
11394-12 Kisvállalkozások működtetése szóbeli

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben