Szakképesítés megnevezése: KŐMŰVES
Szakképesítés OKJ száma: 34 582 14
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A014
Összes óraszám: 800 óra
Elméleti órák száma: 240 óra
Gyakorlati órák száma: 560 óra
Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek épületek és épületrészek létesítésére, javítására, karbantartására, felújítására és bontására.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7511 Kőműves Betonozó
Díszítő kőműves
Falazó kőműves
Karbantartó kőműves
Vakoló kőműves
Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező
Klinkertégla lerakó
7534 Burkoló Térburkoló

Képzés megkezdésének feltételei

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti. 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.
Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
10275-16 Falazás, vakolás írásbeli, gyakorlat
10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek írásbeli, gyakorlat
10277-16 Szigetelések írásbeli, gyakorlat
11725-16 Térburkolás gyakorlat
11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok szóbeli
11497-12 Foglalkoztatás I. szóbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben