teszunk_erted1_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: TESZÜNK ÉRTED! TÉGY MAGADÉRT!  MUNKAVÁLLALÓI KULCSKOMPETENCIÁK  FEJLESZTÉSE (150 ÓRA)
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D024
Összes óraszám: 150 óra
Elméleti órák száma: 50 óra
Gyakorlati órák száma: 100 óra
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a munkavállalással kapcsolatos alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, azok alkalmazására.
 

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Készség, képesség: állóképesség; önálló munkavégzés; monotónia- és stressztűrés; frusztráció tolerancia; gyakorlatias feladatértelmezés; módszeres, precíz munkavégzés; kommunikációs készség; konfliktuskezelő készség.
  • Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök): alkalmazkodás; együttműködés és segítőkészség.
  • Felelősség, autonómia.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Első sorban vállalatok számára fejlesztettük ki és a képzés anyagát úgy állítottuk össze, hogy mind a személyiséget, mind pedig a készségeket, képességeket úgy fejlesszük a program alatt, hogy a résztvevő alkalmas legyen a munkavállalásra, valamit tovább fejleszthető legyen a cég profiljának megfelelő munkafolyamat végrehajtásához szükséges gyakorlati tudás elsajátításához.

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Bemeneti kompetenciák: alapfokú, legalább a 4. osztály követelményeinek megfelelő írás, olvasás és szövegértés készség.

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer:

  • Folyamatos interakció a képzés során, szóbeli értékelés kompetencia-mátrix alapján.
  • Teljesítményértékelés a képzés felénél és a záráskor történik.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanúsítvány.

 

Képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • A képzés végi teljesítményértékelés alapján a kompetenciák összességében megfelelt minősítés elérése.

A tájékoztató letöltése pdf-ben