egyuttmukodes_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE RUGALMAS MUNKAKÖRNYEZETBEN
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D027
Összes óraszám: 20 óra
Elméleti órák száma: 4 óra
Gyakorlati órák száma: 16 óra
A résztvevők megtapasztalják és megértsék a rugalmas munkakörnyezetben zajló együttműködés speciális jellemzőit, és képessé váljanak a gyakorlatban is alkalmazni az együttműködést erősítő, támogató eljárásokat és módszereket.
 

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Célmeghatározás és teljesítmény fokozás képessége; folyamatok elemzése és szükséges korrekciók, változások megtervezése és megvalósítása.
  • Kezdeményezés és kockázatvállalás képessége.
  • Személyes, társas és módszertani kompetenciák elsajátítása.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanúsítvány.

 

Képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • A képzés végi írásbeli vizsga sikeres teljesítése.

A tájékoztató letöltése pdf-ben