emelogepkezelo4_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE  (FÖLDMUNKA-, RAKODÓ- ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ  SZAKMAIRÁNY)
Szakképesítés OKJ száma: 32 582 02
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A024
Összes óraszám: 60 óra
Elméleti órák száma: 24 óra
Gyakorlati órák száma: 36 óra
Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket. A cél, hogy a földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelője a munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellássa a termelés megkövetelte színvonalon.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
    számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16 Gépkezelő általános ismeretei írásbeli
10448-16 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai gyakorlati

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben