emelogepkezelo2_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE  (ALAPOZÁS, KÖZMŰ ÉS FENNTARTÁSI-GÉP KEZELŐ SZAKMAIRÁNY)
Szakképesítés OKJ száma: 32 582 02
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A022
Összes óraszám: 60 óra
Elméleti órák száma: 24 óra
Gyakorlati órák száma: 36 óra
Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket. A cél az alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelésléhez szükséges kompetenciát és készségek elsajátítása, a személyes kompetenciák kifejlesztése.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)

8422

Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
    számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

   

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16 Gépkezelő általános ismeretei írásbeli
10444-16 Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő speciális feladatai gyakorlati

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben