elado4_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ
Szakképesítés OKJ száma: 34 341 05
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A019
Összes óraszám: 240 óra
Elméleti órák száma: 72 óra
Gyakorlati órák száma: 168 óra
Képzés célja: Olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesítési tevékenységet végez, készletezési, raktározási feladatokat lát le és segíti az árubeszerzést.

A képzés tartalmával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Dobai Nóra

    Telefonszám: +36-30/887-4145

    E-mail cím: dobai.nora@windsor.hu

 

 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)

5113

 

 

 

 

Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru eladó
Zöldség-, gyümölcs eladó
ABC eladó
Áruházi eladó
Élelmiszerbolti eladó

5117

Bolti pénztáros Árupénztáros

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.
Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati
11691-16 Eladástan gyakorlati
10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása szóbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben