onallo_computer_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÖNÁLLÓAN HASZNÁLOM AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖMET – IKER 2. SZINTŰ KÉPZÉS
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D015
Összes óraszám: 35 óra
Elméleti órák száma: 0 óra
Gyakorlati órák száma: 35 óra
Átfogó cél a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. Képesek legyenek rövid szöveget szerkeszteni; interneten tájékozódni, információkat szerezni; elektronikus levelezés veszélyeit felismerni és elhárítani; közösségi portálok önálló használatára.
 

 

Képzés megkezdésének feltételei:

 • Előzetesen elvárt ismeretek: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével lehet.
 • Betöltött 16. életév.

 

Követelménymodulok megnevezése:

 • Ráhangolódunk a tovább lepésre
 • Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
 • Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
 • Használjuk okosan, amit már tudunk
 • Én és a közösségi média I.
 • Én és a közösségi média II.
 • Ügyeket intézek otthon, fotelből
 • Személyre szabott eszközök
 • Még több ügyet intézek otthonról
 • Képzés zárása

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 10 %-a.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

Gyakorlati feladatmegoldás.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Sikeres záró vizsga esetén tanúsítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben