ecdl_elso_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ELSŐ LÉPÉSEK A DIGITÁLIS VILÁGBA – IKER 1. SZINTŰ KÉPZÉS
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D014
Összes óraszám: 35 óra
Elméleti órák száma: 0 óra
Gyakorlati órák száma: 35 óra
Átfogó cél a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat. Képesek legyenek szöveges üzenet küldésére, rövid szöveget szerkeszteni, mentési műveletekre, interneten tájékozódni, elektronikus levelezést bonyolítani.
 

Képzés megkezdésének feltételei:

Betöltött 16. életév.

 

Követelménymodulok megnevezése:

  • Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
  • Az első lépések a használatban I.
  • Az első lépések a használatban II.
  • Az első létrehozott tartalmak
  • Böngészés az interneten I.
  • Böngészés az interneten II.
  • Elektronikus levelezés I.
  • Elektronikus levelezés II.
  • Hanghívásra alkalmas alkalmazások
  • Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 10 %-a.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

Gyakorlati feladatmegoldás.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Sikeres záró vizsga esetén tanúsítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben