ecdl_allo_t.jpg
Képzés megnevezése: ECDL (7 MODULOS)
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D002
Összes óraszám: 300
Elméleti órák száma: 34
Gyakorlati órák száma: 266

A képzés célja, hogy a résztvevő megfeleljen az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudja használni a számítógépet, hozzájuthasson a világhálón található ismeretekhez. Fontos, hogy mindezek mellett a részvevő ismerje fel az informatika fontosságát a mindennapokban és a tudás avulásának megelőzésére tett folyamatos erőfeszítések szükségességét is.

 

Alap kiegészítő minden szakmához!

 

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Követelménymodulok megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Megnevezése Modulzáró vizsga
Számítógépes alapismeretek gyakorlati
Szövegszerkesztés gyakorlati
Táblázatkezelés gyakorlati
Online alapismeretek (internet és kommunikáció) gyakorlati
Adatbázis-kezelés gyakorlati
Prezentáció gyakorlati
Képszerkesztő gyakorlati

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Sikeres záró vizsga esetén tanúsítvány.
  • Sikertelen teljesítés esetén tanfolyami igazolás.
  • Sikeresen teljesített ECDL vizsgákat követően ECDL bizonyítvány.

 

 
 
 

A tájékoztató letöltése pdf-ben