penzugyi_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
Szakképesítés OKJ száma: 54 344 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A016
Összes óraszám: 960
Elméleti órák száma: 672
Gyakorlati órák száma: 288
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.
A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A képzés tartalmával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Karácsonyi Ildikó

    Telefonszám: +36-30/799-3559

    E-mail cím: karacsonyi.ildiko@windsor.hu

 

 

Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
3611 Pénzügyi ügyintéző (pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Pénzügyi asszisztens

Pénzügyi koordinátor

pénzügyi referens

Pénztáros

Számlaellenőr

Pénzügyi projektmenedzser

4122 Bérelszámoló

Bérszámfejtő

Bérügyi adminisztrátor

3614 Számviteli ügyintéző

Főkönyvi könyvelő

Főkönyvi munkatárs

Számviteli előadó

4121 Könyvelő (analitikus)

Analitikus könyvelő

Analitikus nyilvántartó

Anyagkönyvelő

Banki könyvelő

Díjkönyvelő

Folyószámla könyvelő

Forgalmi könyvelő

Gépkönyvelő

Készletkönyvelő

kontírozó könyvelő

Könyvelői adminisztrátor

Leíró könyvelő

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Vállalati pénztáros

Pénzügyi nyilvántartó

Számlázási ügyintéző

Számviteli adminisztrátor

4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
3910 Egyéb ügyintéző

Pályázatíró asszisztens

Uniós projektek ügyintézője

Projektmenedzser asszisztens

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai írásbeli
11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok írásbeli
11501-16 Projektfinanszírozás esettanulmány készítése
11502-12 Projektfolyamatok követése esettanulmány készítése
11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

 

A tájékoztató letöltése pdf-ben