targo_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése:

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE

(TARGONCAVEZETŐ SZAKMAIRÁNY) KÉPZÉS

Szakképesítés OKJ száma: 32 582 02
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A010
Összes óraszám: 60
Elméleti órák száma: 24
Gyakorlati órák száma: 36

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka- baleset- tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan kezelni a munkagépet.

 

Jelenleg hiányszakma! Jó elhelyezkedési lehetőség!

 

 

Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
8425 Targoncavezető Targoncavezető

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
    számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:
Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
[1234-56] Gépkezelő általános ismeretei írásbeli
10449-16 Targoncavezető speciális feladatai gyakorlati

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:
Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység. 

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben