gepesz_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése:

„TESZÜNK ÉRTED! TÉGY MAGADÉRT!”
MUNKAVÁLLALÓI KULCSKOMPETENCIÁK

FEJLESZTÉSE II.

Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D016
Összes óraszám: 440 óra
Elméleti órák száma: 146 óra
Gyakorlati órák száma: 294 óra
A képzés alapelve, célja:
A képzés alapvető küldetése, hogy hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzetű, munkaerőpiaci vagy szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő felnőtt ember képességeinek fejlesztéséhez, személyiségének fejlődéséhez, hogy megfeleljen a munkaerőpiacon szükséges feltételeknek.
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a munkavállalással kapcsolatos alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, azok alkalmazására.
A munka világába történő beilleszkedést nagyban segíti ez a képzés.

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Ismeret (tudás): áttekintő képesség; körültekintés, elővigyázatosság; egymásra utalt munkavégzés.
  • Készség, képesség: állóképesség; mozgáskoordináció, finommotorika; alak-, forma- és arányészlelés, térlátás; felelősségtudat; önállóság; pontosság; monotónia- és stressztűrés; frusztráció tolerancia; gyakorlatias feladatértelmezés; módszeres, precíz munkavégzés; kommunikációs készség; konfliktuskezelő készség.
  • Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök): norma- és szabálykövetés; alkalmazkodás; együttműködés és segítőkészség.
  • Felelősség, autonómia.

Kinek ajánljuk a képzést?

Első sorban vállalatok számára fejlesztettük ki és a képzés anyagát úgy állítottuk össze, hogy mind a személyiséget, mind pedig a készségeket, képességeket úgy fejlesszük a program alatt, hogy a résztvevő alkalmas legyen a munkavállalásra, valamit tovább fejleszthető legyen a cég profiljának megfelelő munkafolyamat végrehajtásához szükséges gyakorlati tudás elsajátításához.

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Bemeneti kompetenciák: alapfokú, legalább a 4. osztály követelményeinek megfelelő írás, olvasás és szövegértés készség.
  • Pszichológiai alkalmasság.

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Követelménymodulok megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Szociális készségek fejlesztése szóbeli
Munkavállalói készségek fejlesztése szóbeli

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

Gyakorlati vizsgatevékenység.

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Sikeres záró vizsga esetén tanúsítvány.
  • Sikertelen teljesítés esetén tanfolyami igazolás.

A tájékoztató letöltése pdf-ben