konfliktus_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: KONFLIKTUSKEZELÉSI TECHNIKÁK, KONFLIKTUSMENEDZSMENT
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D011
Összes óraszám: 140 óra
Elméleti órák száma: 50 óra
Gyakorlati órák száma: 90 óra
A résztvevő ismerje meg a konfliktusok keletkezésének okait, abban az egyén szerepét és helyét. Sajátítsa el azokat a technikákat, amelyekkel eredményesen építheti fel saját konfliktuskezelési stratégiáját. Tudja meghatározni viszonyát a konfliktushoz és legyen képes azokat hatékonyan kezelni.
 

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Képes lesz: felismerni saját konfliktusaiban milyen eszközökkel éljen, hogyan érvényesítse érdekeit.
  • Megismeri a meditációt, mint alternatív konfliktuskezelést.
  • Személyes kompetenciák: döntésképesség; felelősségtudat; rugalmasság; empátia; mások szempontjának elfogadása.
  • Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő és -fenntartó készség; konfliktuskerülő és -megoldó készség.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Nincs kötelezően teljesítendő vizsgakövetelmény.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

A képzés nem zárul vizsgával.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanfolyami igazolás.

A tájékoztató letöltése pdf-ben