konfliktus2_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: KONFLIKTUSKEZELÉS, MEDITÁCIÓ
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D007
Összes óraszám: 20 óra
Elméleti órák száma: 8 óra
Gyakorlati órák száma: 12 óra
A résztvevők megismerjék saját konfliktuskezelési stratégiáikat, viszonyukat a konfliktushoz, hatékony eszközöket kapjanak azok kezeléséhez.
 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Képes lesz: konfliktuskezelési technikákat alkalmazni és konfliktusmegelőző módszereket elsajátítani.
  • Saját konfliktusban alkalmazandó eszközök meghatározása és alkalmazása, érdekérvényesítés.
  • Megismeri a meditációt, mint alternatív konfliktuskezelést.
  • Személyes kompetenciák: döntésképesség; felelősségtudat; rugalmasság; szabálykövetés
  • Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő és -fenntartó készség; konfliktuskerülő és -megoldó készség.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Nincs kötelezően teljesítendő vizsgakövetelmény.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

A képzés nem zárul vizsgával.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanfolyami igazolás.

A tájékoztató letöltése pdf-ben