adossag2_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: HATÉKONY ADÓSSÁGKEZELÉS A MINDENNAPOKBAN
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D008
Összes óraszám: 60 óra
Elméleti órák száma: 30 óra
Gyakorlati órák száma: 30 óra
A családi bevételek és kiadások megismerése során a háztartásban keletkező díjhátralékok rendezésének a segítése, a hátralék halmozódásának a megállítása, a hátralékképződés megelőzése. Olyan szemléletváltás, illetve hozzáállás iránti érzékenyítés kialakítása, amely során az adósság megelőzésére, illetve mielőbbi visszaszorítására legyen képes a résztvevő.
 

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Képessé válik: jövedelmi források kezelésére, különféle megelőzési módszerek alkalmazására, okok feltárására, új adósságok keletkezésének megelőzésére.
  • Személyes kompetenciák: önállóság, felelősségtudat, kitartás, önfegyelem.
  • Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, információgyűjtés, rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Nincs kötelezően teljesítendő vizsgakövetelmény.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

A képzés nem zárul vizsgával.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanfolyami igazolás.

A tájékoztató letöltése pdf-ben