adossag_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ADÓSSÁGKEZELÉS ÉS -MEGELŐZÉS TRÉNING
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D005
Összes óraszám: 20 óra
Elméleti órák száma: 15 óra
Gyakorlati órák száma: 5 óra
A háztartásban keletkező díjhátralékok rendezésének a segítése, a hátralék halmozódásának a megállítása, a hátralékképződés megelőzése szemléletváltás elősegítésével – „képessé tétel”.
A képzés célcsoportja:
Elsősorban azok, a magukat többé-kevésbé fenntartani képes háztartások, amelyekben egy külső esemény hatására átmeneti krízishelyzet áll elő.
 

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Tudatosul az adósság fogalma.
  • Képessé válik: az adósságkezelés és -megelőzés alkalmazására; okok feltárására.
  • Személyes kompetenciák: önállóság, felelősségtudat.
  • Módszerkompetenciák: rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Nincs kötelezően teljesítendő vizsgakövetelmény.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

A képzés nem zárul vizsgával.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanfolyami igazolás.

A tájékoztató letöltése pdf-ben