adossag_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: A HATÉKONY ÁLLÁSKERESÉSHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/D009
Összes óraszám: 100 óra
Elméleti órák száma: 40 óra
Gyakorlati órák száma: 60 óra
Pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, álláskeresők munkahelyi beilleszkedését segítő fejlesztő képzés, melynek során a résztvevő tájékozódhat az álláskereséssel kapcsolatos tudnivalókról, elsajátíthat különböző álláskeresési technikákat. Az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső képessé váljon az önállóbb álláskeresésre és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.
 

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Képessé válik: információgyűjtés és -áramlás jelentőségének felismerésére; különböző álláskeresési módszerek alkalmazására; álláskeresési dokumentumok elkészítésére; állásinterjún alkalmazható kommunikációs technikák eredményes alkalmazására.
  • Személyes kompetenciák: önállóság és teljesítőképesség, önértékelés és önfejlesztés készsége, felelősségvállalás képessége, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság.
  • Módszerkompetenciák: nyitott hozzáállás, információgyűjtés, helyzetfelismerés.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Nincs kötelezően teljesítendő vizsgakövetelmény.

 

Záró vizsga vizsgatevékenysége:

A képzés nem zárul vizsgával.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

Tanfolyami igazolás.

A tájékoztató letöltése pdf-ben