volfram_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ
Szakképesítés OKJ száma: 31 521 09
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A003
Összes óraszám: 680 óra
Elméleti órák száma: 204 óra
Gyakorlati órák száma: 476 óra
Képzés célja: A képzést befejező a gyártástechnológián belül a volfrámelektródás védőgázas hegesztés önálló elvégzését, hibafelismerést, javítást, a gyártmány minőségi ellenőrzését végzi.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7325 Hegesztő, lángvágó Elektromosív-hegesztő
Elektromosív-vágó
Keményforrasztó
Lágyforrasztó
NC-vezérlésű lángvágógép kezelője
Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője
Plazmahegesztő, plazmavágó
Ponthegesztő

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
    számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
10180-12 Hegesztés előkészítő és befejező műveletei gyakorlati
11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok gyakorlati, szóbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

 

A tájékoztató letöltése pdf-ben