szarazepito_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: SZÁRAZÉPÍTŐ
Szakképesítés OKJ száma: 34 582 10
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A007
Összes óraszám: 800 óra
Elméleti órák száma: 240 óra
Gyakorlati órák száma: 560 óra
Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek épületek és épületrészek létesítésére, javítására, karbantartására, felújítására és bontására.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7539 Egyéb építési, szakipari foglalkozások Egyéb építési, szakipari foglalkozások

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
10279-12 Belsőépítési szerkezet készítés gyakorlati
10280-12 Szerelt padlók készítése írásbeli
10210-12 Tűzvédelmi borítás készítése szóbeli
10281-12 Tetőtér és előtét borítások szóbeli
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben