Szakképesítés megnevezése: BURKOLÓ
Szakképesítés OKJ száma: 34 582 13
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A014
Összes óraszám: 800 óra
Elméleti órák száma: 240 óra
Gyakorlati órák száma: 560 óra
Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készítik, azokat javítják, felújítják és bontják. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készítenek, javítanak, bontanak.
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7534 Burkoló Hidegburkoló
Térburkoló
Homlokzatburkoló
Hidegfal- és padlóburkoló
Díszítőmozaik-burkoló

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
11855-16 Burkolás előkészítés szóbeli, írásbeli
11856-16 Hidegburkolás írásbeli
11857-16 Speciális burkolás szóbeli
11725-16 Térburkolás írásbeli
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. szóbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben