kertesz_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: KERTI MUNKÁS
Szakképesítés OKJ száma: 21 622 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A015
Összes óraszám: 360 óra
Elméleti órák száma: 108 óra
Gyakorlati órák száma: 252 óra
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
6113 Zöldségtermesztő Zöldségtermesztő
6114  Szőlő-, gyümölcstermesztő  Gyümölcsfagondozó
Szőlőmunkás

 

Képzés megkezdésének feltételei:Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti. 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek

Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10961-16 Kertészeti alapismeretek írásbeli
10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
11024-16 Kerti munkák gyakorlati

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység és gyakorlati vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben