gepesz2_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: IPARI GÉPÉSZ
Szakképesítés OKJ száma: 34 521 04
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A013
Összes óraszám: 1200
Elméleti órák száma: 360
Gyakorlati órák száma: 840
Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése

 

Jelenleg hiányszakma!

 

 

 

Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7321 Lakatos Bányalakatos
Darulakatos
Díszlet-lakatos
Épület- és szerkezetlakatos
Gépbeállító lakatos
Géplakatos
Gépszerelő és -karbantartó lakatos
Lemezlakatos
Öntödei lakatos
Szerkezetlakatos
Vas- és fémszerkezeti lakatos

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészeti szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem gyakorlati, szóbeli
10166-12 Gépészeti kötési feladatok gyakorlati
10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések gyakorlati
10177-12 Gépelemek szerelési feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli
10178-12 Ipari gépész műveletek gyakorlati, szóbeli
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

 

A tájékoztató letöltése pdf-ben