festo_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 
Szakképesítés OKJ száma: 34 582 04
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A004
Összes óraszám: 800 óra
Elméleti órák száma: 240 óra
Gyakorlati órák száma: 560 óra

Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik feladata a szakszerű felületdiagnosztika, a felület előkészítése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése.

 

 

 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7535 Festő és mázoló Csőradiátor mázoló
Építőipari festő
Épületfestő, mázoló
Faszerkezet mázoló
Szobafestő
Tapétázó (falkárpitozó)

 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
    számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
10104-12 Szobafestő, díszítő munkák szóbeli, gyakorlati
10103-12 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken gyakorlati
10105-12 Tapétázási munkák szóbeli, gyakorlati

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben