epulet_allo_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
Szakképesítés OKJ száma: 34 582 03
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A011
Összes óraszám: 1206 óra
Elméleti órák száma: 362 óra
Gyakorlati órák száma: 844 óra
Képzés célja: Szakképesítés gyakorlásához szükséges kompetenciák elsajátítása, melynek révén a résztvevő meg tud munkálni acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket, épületek és más építmények szerkezeti fémvázait összeszerelni, felállítani és szétszerelést végezni.
 
 
Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör(ök)
7321 Lakatos Bányalakatos
Darulakatos
Díszlet-lakatos
Gépbeállító lakatos
Géplakatos
Gépszerelő és -karbantartó lakatos
Karosszéria lakatos
Lemezlakatos
Öntödei lakatos
Szerkezetlakatos
Vas- és fémszerkezeti lakatos
7515 Építményszerkezet-szerelő Épület- (és építményszerkezet) -szerelő (magasépítés)
Épületszerkezet-szerelő
Szerkezeti szerelő
 

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészeti szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.
Tananyagegységek
Azonosító száma Megnevezése Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem gyakorlati, szóbeli
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
10166-12 Gépészeti kötési feladatok gyakorlati, szóbeli
10165-12 Épületlakatos feladatok gyakorlati, írásbeli
10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok szóbeli
10168-12 Szerkezetlakatos feladatok gyakorlati, írásbeli

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben