acs_magas_t.jpg
Szakképesítés megnevezése: ÁCS
Szakképesítés OKJ száma: 34 582 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000156/2014/A009
Összes óraszám: 850 óra
Elméleti órák száma: 255 óra
Gyakorlati órák száma: 595 óra
Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el az ács szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

 

 

 

 

Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma

FEOR megnevezése

Betölthető munkakör(ök)

7513

Ács

Állványozó

Állványszerelő

Csőállványozó

Dúcolat készítő

Építményzsaluzat szerelő

Faállványozó

Fatetőszerkezet gyártó

Fedélszerkezet készítő

Födémzsaluzó

Magasépítési ács-állványozó

Zsaluzó

Zsaluzóács

 

Képzés megkezdésének feltételei

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 27/2017. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság.

 

Képzés során alkalmazott értékelési rendszer formája és rendszeressége:

Modulzáró vizsga a tananyagegységek végén, mely akkor eredményes, ha a vizsgatevékenységet külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti. 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett hiányzási mértéket, mely az összóraszám 20 %-a.
  • Modulzáró vizsgák eredményes letétele.

 

Szakmai követelménymoduljainak megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Azonosító száma

Megnevezése

Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11497-12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

10101-12

Építőipari közös tevékenység

írásbeli

10102-12

Hagyományos zsaluzat és állványzata

gyakorlati

10318-12

Rendszerzsaluzatok ás állványok

írásbeli

10100-12

Állványzatok

írásbeli

10319-12

Fémszerkezetű állványok

gyakorlati

11689-16

Ácsszerkezetek

írásbeli, gyakorlati

11690-16

Gépkezelés

gyakorlati

 

 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Központi írásbeli vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység.

 

Képzés végén megszerezhető dokumentum:

  • Tanfolyami igazolás a sikeresen teljesített modulok megnevezésével.
  • Sikeres OKJ-s vizsgát követően OKJ-s bizonyítvány.

A tájékoztató letöltése pdf-ben.